نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه توجیهی مؤسسین مراکز پیش دبستانی

جلسه توجیهی مؤسسین مراکز پیش دبستانیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست مدیران مراکز پیش دبستانی منطقه طی جلسه ای در مورد نحوه دریافت شهریه ثابت و فوق برنامه و هزینه کرد ان در سال تحصیلی آینده توجیه شدند در این جلسه در مورد نحوه رتبه بندی مدیران  و قوانین کلی که مدیران باید رعایت کنند صحبت شد و در پایان جلسه مدیران مشکلات مراکز خود را مطرح نمودند.