نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه توجیهی موسسان و مدیران مراکز پیش دبستانی

جلسه توجیهی موسسان و مدیران مراکز پیش دبستانی 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جلسه توجیهی وآموزشی موسسان و مدیران پیش دبستانی و مراکز علمی آزاد با حضور صابری ریاست اداره مشارکتهای مردمی استان و قانع کارشناس مسئول اداره مشارکتها در محل سالن اجتماعات اداره برگزار شد .

در ابتدا " امینی " ریاست اداره گزارشی از فعالیت  های مراکز پیش دبستانی در سال گذشته را ارائه کرد.

"عبد الحمید صابری " در جمع موسسان و مدیران مراکز پیش دبستانی ، راهبردهای آموزشی در حوزه پیش دبستانی را توضیح دادند همچنین موارد ممنوعیت برای آموزش حروف الفبا ، برگزاری هرگونه آزمون ونمره دهی و ممنوعیت استفاده از محتواهای آموزشی که مورد تایید اداره آموزش وپرورش استان نباشد را متذکر شدند.

در ادامه "محمد علی قانع "توضیحات لازم برای استفاده از سایت مشارکتها جهت  ثبت نام شهریه و کاربرد های دیگر آن و اهم موارد مقرراتی که در مراکز باید رعایت شود را ارائه دادند .