نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی طرح تدبیر ویژه مدیران ابتدایی با حضور آقای میر جلیلی از اداره

جلسه توجیهی طرح تدبیر ویژه مدیران ابتدایی با حضور آقای میر جلیلی از اداره


جلسه توجیهی طرح تدبیر ویژه مدیران ابتدایی با حضور آقای میر جلیلی از اداره

 در این جلسه ایشان فرمودند. هر تغییر و تحولی در جامعه مدیون آموزش و پرورش است پس معلمان و مدیران می تواند با تربیت دانش آموزان گام مهمی در پیشرفت جامعه و یا برعکس آن  داشته باشند.