نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه توجیهی طرحهای 4گانه آسیبهای اجتماعی

جلسه توجیهی طرحهای 4گانه آسیبهای اجتماعیاین جلسه  با حضور" شایق " رئیس اداره مراقبت آسیبهای اجتماعی  و خانم" دهقان" از اداره کل در سالن اداره  برگزار شدو راههای و روشهای پیشگیری از آسیب ها و خطراتی که دانش آموزان ما را تهدید می کند از قبیل اعتیاد به مواد مخدر و شبکه های مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .