نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه توجیهی سازماندهی نیروی انسانی

جلسه توجیهی سازماندهی نیروی انسانیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست  جلسه توجیهی ، ساماندهی نیروی انسانی به صورت مشترک بین اداره آموزش وپرورش مروست و خاتم با حضور دادآفرین رئیس گروه طرح وبرنامه استان وکارشناسان هر دومنطقه در محل سالن اجتماعات اداره مروست برگزار شد.

رضا دادآفرین در این جلسه به تشریح  دستورالعمل ارسالی از سوی وزرتخانه برای ساماندهی کلیه مقاطع تحصیلی در سال جدید ،پرداختند و به سوالات طرح شده از سوی کارشناسان پاسخ دادند .