نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه توجیهی ابلاغ برنامه سال 1398 برگزار شد

جلسه توجیهی ابلاغ برنامه سال 1398 برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه ابلاغ برش منطقه ای برنامه های سال 1398 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با حضور آقای دادآفرین ریاست محترم گروه طرح و برنامه اداره کل ، رؤسا و شورای معاونین منطقه مروست و  شهرستان خاتم در سالن اجتماعات  اداره آموزش و پرورش مروست برگزار شد.
 
در این جلسه نحوه برش ابلاغ ها و برنامه های مورد نظر اداره کل آموزش و پرورش در سال1398 توضیح و آموزش داده شد. 
 
لازم به ذکر است که اجرای این برنامه تکلیف قانونی استان ها و مناطق است و هیچگونه برنامه یا تفاهم نامه ای خارج از این بخشنامه قابل پذیرش از سوی وزارت متبوع نیست.
(روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست)