نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه تشکیل کمیته پایگاه انتخاب رشته کنکور

جلسه تشکیل کمیته پایگاه انتخاب رشته کنکوراین جلسه با حضوررئیس ،معاونین ،  کارشناسان مشاوره و متوسطه اداره ومشاورین، مدیران  مدارس تشکیل شد  در این جلسه یزدانی رئیس اداره بر ضرورت و اهمیت پایگاه انتخاب رشته تاکید کردند و افزودند که نتیجه تلاش دانش آموز در طی 12 سال   به همین انتخاب رشته بستگی دارد و یک اشتباه کوچک در این مرحله می تواند سرنوشت دانش آموز را عوض کند پس همه نیروها اعم از اداره ،مدرسه و خانواده  با ید تلاش کنند  تا  دانش آموزان بتوانند بهترین انتخاب را داشته باشند.