نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه برنامه ریزی سرویس های حمل ونقل دانش آموزان در سال تحصیلی جدید

جلسه برنامه ریزی سرویس های حمل ونقل دانش آموزان در سال تحصیلی جدیدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جلسه برنامه ریزی و تعیین نرخ شهریه مدارس ( کارگروه ماده 18) باحضورریاست اداره ، پیمان فر رئیس اداره انجمن اولیاء ومربیان اداره کل، بخشدار ، پلیس راهور ،مدیران مدارس منطقه و دیگر مسئولین  در محل سالن اجتماعات اداره  برگزار شد .از مصوبات جلسه  تعین کارگروه در سطح منطقه وسپس در سطح مدرسه بودهمچنین با توجه به عدم وجود شرکت های حمل ونقل ویژه سرویس مدارس ، با همکاری  بخشداری وشهرداری تدابیری برای حل این مشکل انجام پذیرد .