نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه اولیای دانش اموزان پیش دانشگاهی

جلسه اولیای دانش اموزان پیش دانشگاهیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست جلسه با اولیای دانش آموزان پیش دانشگاهی با حضور "امینی " ریاست اداره و "طاهری"معاونت آموزشی برگزار گردید در این جلسه به تلاش مضاعف دانش آموزان و همکاری والدین برای آمادگی بیشتر دانش اموزان در کنکور سراسری تاکید شد.