نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه انتخاب دبیر شورای مشورتی واتاق فکر اداره آموزش وپرورش

جلسه انتخاب دبیر شورای مشورتی واتاق فکر اداره آموزش وپرورشبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جلسه نماینده معلمان منطقه در محل سالن اجتماعات اداره با حضور ریاست و کارشناس حراست ونمایندگان معلمان برگزار شد . در ابتدای جلسه امینی با توضیح در مورد جایگاه و نقش نماینده معلمان توضیحاتی داد ودر ادامه با رای گیری تعداد شش نفر از بین نمایندگان به عنوان اعضای شورای مشورتی و اتاق فکر اداره و همچنین عضو پارلمان معلمان استان انتخاب شدند .