نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه اتحادیه انجمن های اسلامی منطقه مروست

جلسه اتحادیه انجمن های اسلامی منطقه مروست


جلسه معارفه آقای پورقنبری به عنوان مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی منطقه مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه مروست :
 با حضور محمدی ریاست اداره ، میر شریف رییس اتحادیه انجمن های اسلامی ، حجه الاسلام زارع معاون انجمن های اسلامی ،فلاحتی معاون پرورشی ،حاج آقا قنبری کارشناس پرورشی برگزار و  پیرامون این جلسه  معارفه آقای پورقنبری به عنوان مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی منطقه مروست معرفی شدند.