نمایشگر دسته ای مطالب

جشن پیش دبستانی ها به صورت متمرکز

جشن پیش دبستانی ها به صورت متمرکز به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست جشن پیش دبستانی های امیدان ، ماه تابان ، سرای مهر ،آرامش به صورت متمرکز در کانون پرورش فکری برگزار شد در این جشن  بچه ها با خواندن سرود و اجرای مسابقه یک روز شاد و بیاد ماندنی  داشتند .