نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن فارغ التحصیلی نونهالان پیش دبستانی

جشن فارغ التحصیلی نونهالان پیش دبستانی


جشن فارغ التحصیلی نونهالان پیش دبستانی
دراین مراسم «یزدانی» رییس اداره به اهمیت دوره پیش دبستانی قبل ازورود به مدرسه اشاره  واز زحمات مربیان این دوره تقدیروتشکرکردند

.