نمایشگر دسته ای مطالب

جشنواره مروست شناسی

جشنواره مروست شناسیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست جشنواره مروست شناسی با حضور آقای "دکتر یزدان پناه" مدیر کل دفتر عشایر ی وآقایان  " رادمنش " معاونت آموزش ابتدایی و "عباسی  "کارشناس امور عشایری  از اداره کل در قلعه روستای مبارکه برگزار شد در این جشنواره هنرهای دستی قدیم و سنتهای قدیمی توسط دانش آموزان اجرا شد و همچنین یزدان پناه  و هیئت همراه در ادامه سفر  به زیارت قبور شهیدان گمنام رفتند و برای  شادی روح آنها فاتحه  نثار کردند .