نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره عشایری

جشنواره عشایری


جشنواره عشایری
جشنواره عشایری بخش مروست با همکاری آ.پ ، منابع طبیعی وبخشداری با حضورمسئولین ادارات وتعدادی از دامداران باهدف شناسایی ارزشها واستدادهای عشایری منطقه برگزارشد


.