نمایشگر دسته ای مطالب

جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی

جشنواره سفیران سلامت دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروستاین جشنواره با همکاری آموزش و پرورش و شبکه بهداشت خاتم در سالن ورزشی  برگزار گردید و برنامه شادو جذابی توسط دانش آموزان  اجرا گردید و در پایان به سفیران سلامت هدایایی تقدیم شد./