نمایشگر دسته ای مطالب

توزیع کتب درسی برای سال تحصیلی جدید

توزیع کتب درسی برای سال تحصیلی جدیدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست کار توزیع کتب درسی بین  دانش آموزان کلیه مقاطع منطقه از ابتدای هفته جاری شروع شده وتا پایان هفته به اتمام خواهد رسید. امینی ریاست اداره به همراه معاونت پشتیبانی از نزدیک ، روند توزیع کتب درسی بین مدیران را مورد بررسی قراردادند واز مدیران مدارس خواستند که کتب درسی قبل از شروع سال تحصیلی جدید تحویل دانش آموزان شود.