نمایشگر دسته ای مطالب

توزیع بسته حمایتی توسط آستان قدس رضوی

توزیع بسته حمایتی توسط آستان قدس رضویبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست شنبه ششم آبان بسته حمایتی اقلام آموزشی بین دانش آموزان دهستان ایثاربخش مروست باحضور جوکار نماینده آستان قدس رضوی ، زارع معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان و مسئولین منطقه ، توزیع شد .