نمایشگر دسته ای مطالب

تقدیر از خیرین مدرسه ساز دکتر رضا و نادر علیم مروستی

تقدیر از خیرین مدرسه ساز دکتر رضا و نادر علیم مروستیدر راستای همایش نکوداشت خاندان علیم مروستی طی مراسمی از دو خیر بزرگوار رضا و نادر علیم مروستی در مدرسه دکتر علیم که بنام پدر شان بنا کرده بودند با حضور بخشدار ،امام جمعه و رئیس آموزش و پرورش و جمع کثیری از مردم ومسئولین ادارات تجلیل بعمل آمد.