نمایشگر دسته ای مطالب

تقدیر از آموزش دهندگان سواد آموزی

تقدیر از آموزش دهندگان سواد آموزی به نقل از کارشناس سواد آموزی اداره آموزش وپرورش مروست بمناسبت هفته سوادآموزی در جلسه ای باحضور مدیرکل امور بانوان استانداری ،کارشناس مسئول امور بانوان ،ریاست اداره ،بخشدارونماینده ی بانوان دستگاه های اجرایی از آموزش دهندگان خانم تقدیر شد .