نمایشگر دسته ای مطالب

تعامل آموزش و پرورش با شهرداری

تعامل آموزش و پرورش با شهرداری


جلسه آموزش و پرورش با شهرداری پیرامون همکاری در بخش های مختلف

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مروست:

در جلسه مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست با شهردار ، ضمن تشکر از مساعدت ها و خدمات شهرداری به فضاهای آموزشی شهرستان ، در خصوص پروژه انتقال فیبر نوری به اداره و همچنین بهسازی فضای بیرون مدارس رایزنی شد.