نمایشگر دسته ای مطالب

تشکیل جلسه معلمان تربیت بدنی شهرستان مروست

تشکیل جلسه معلمان تربیت بدنی شهرستان مروستبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

تشکیل جلسه معلمان تربیت بدنی جهت شروع سال تحصیلی 1402-1401برگزار شد .وکیلی کارشناس تربیت بدنی دراین جلسه به ساماندهی وصدور ابلاغ معلمان تربیت بدنی پرداختند/