نمایشگر دسته ای مطالب

تجمع استکبار ستیز ۹ دی ماه 1401

تجمع استکبار ستیز ۹ دی ماه 1401


حضور پر شور مردم و دانش آموزان در تجمع ۹ دی ماه شهرستان مروست

تجمع بزرگ ضد استکبار ۹ دی روز جمعه همزمان با نماز عبادی سیاسی شهرستان مروست با حضور پرشور مسئولان ، مردم و دانش آوزان شهرستان مروست برگزار شد