نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از مشاوران ومربیان پرورشی

تجلیل از مشاوران ومربیان پرورشی


تجلیل از مشاوران ومربیان پرورشی
درمراسمی با حضور معاونت پرورشی " دانشور مقدم " و کارشناس امورتربیتی" فلاحتی" اززحمات مشاوران ومربیان تربیتی مدارس تجلیل به عمل آمد .ازمباحث جلسه می توان به  پیشنهادات راهبردی امورپرورشی وتربیتی توسط حاضرین اشاره کرد.

.