نمایشگر دسته ای مطالب

تجلیل از فعالان سواد آموزی منطقه مروست

تجلیل از فعالان سواد آموزی منطقه مروست


مروست کسب رتبه اول استانی درسال۹۸ در ارزیابی عملکرد

    به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
درششمین روزازهفته ی سوادآموزی مراسم تجلیل از فعالان سوادآموزی باحضورمحمدی ریاست اداره،  شورای معاونین واموزش دهندگان برگزارشد. دراین مراسم اززحمات آموزش دهندگان تقدیربعمل آمدوازمهمترین موضاعات جلسه ارائه راهکارهایی برای برگزاری کلاسهای سال ۹۹براساس وضعیت کرونابود.
در ادامه جلسه  از اعضای شورای معاونین به جهت همکاری باسواداموزی در کسب رتبه اول استانی درسال۹۸ در ارزیابی عملکردتقدیرشد.