نمایشگر دسته ای مطالب

به مناسبت سال روز آزاد سازی خرمشهر

به مناسبت سال روز آزاد سازی خرمشهربه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

به مناسبت سال روز آزاد سازی خرمشهر ،روز دزفول،روز مقاومت وپایداری،

دکتر رحیمی نژاد مدیرکل آموزش وپرورش استان با هیت همراه وجمعی از مسولین شهرستان در سوم خرداد ماه ،روز مقاومت ،ایثار وپیروزی با حضور در گلزار شهدای شهرستان مروست به مقام شامخ شهیدان ادای احترام نمودند