نمایشگر دسته ای مطالب

بزرگداشت روز قاسم بن الحسن

بزرگداشت روز قاسم بن الحسنهمزمان با سراسر کشور مراسم  بزرگداشت روز قاسم بن الحسن با حضور دانش آموزان  در مسجد مهدیه برگزار شد و در این مراسم معنوی گفته شدکه شب عاشورا حضرت  قاسم از امام حسین(ع) سوال کرد که آیا منهم فردا کشته  می شوم امام پاسخ داد که اول من از شما یک سوال دارم وپرسید مرگ را چگونه می بینی قاسم جواب داد  مرگ در راه خدارا احلا من العسل  سپس امام فرمودند آری تو هم فردا به شهادت میرسی  و در این مراسم  دانش آموزان پیمان دوباره با امام خود بستند تا راه شهدا را ادامه دهند .