نمایشگر دسته ای مطالب

بزرگداشت روز شهادت حضرت امام محمد تقی (ع)

بزرگداشت روز شهادت حضرت امام محمد تقی (ع)به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست به مناسبت روز شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) پرسنل اداری آموزش وپرورش با شرکت در مراسم روضه خوانی ودعای توسل توسط ضیاعیان امام جمعه موقت به ساحت مقدس امام نهم ادای احترام نمودند .