نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری یادمان شهداء شهرستان در هنرستان عفت مروست

برگزاری یادمان شهداء شهرستان در هنرستان عفت مروستبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

برگزاری یادمان شهداء با حضور مسولین در هنرستان عفت برگزار شد.در این مراسم نجفی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست برزگداشت یادمان شهداء وهفته بسیج را تبریک عرض نمودند واز کلیه مسولین ودانش آموزان تقدیر وتشکر نمودند.