نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری کارگاه های آموزشی آموزگاران ابتدایی

برگزاری کارگاه های آموزشی آموزگاران ابتدایی


کارگاه آموزشی ویژه آموزگاران پایه دوم ابتدایی در مروست برگزار شد

کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی ویژه آموزگاران پایه دوم ابتدایی در سالن اجلاس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مروست برگزار شد ، این کارگاه ها برای سایر آموزگاران نیز برگزار خواهد شد.