نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری کارگاه آموزش ریاضی

برگزاری کارگاه آموزش ریاضیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست کارگاه آموزش ریاضی ویژه آموزگاران مقطع ابتدایی با حضور شریفی سرگروه استان در محل مدرسه هاجر برگزار شد.خانم حسینی کارشناس آموزش ابتدایی، هدف ازبرگزاری  این کارگاه را ارتقاع سطح علمی آموزگار در درس ریاضی بیان کرد.