نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه معلمان دوره ابتدایی

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه معلمان دوره ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست کارگاه آموزشی توسط حسینی معاونت نیروی انسانی و تحقیق وپژوهش ناحیه یک ویژه آموزگاران دوره اول ابتدایی در محل سالن اجتماعات اداره و میر حیدری سرگروه ناحیه یک ویژه آموزگاران دوره دوم ابتدایی در آموزشگاه هاجر برگزار شد.