نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری کارگاه آموزشی طرح شهاب

برگزاری کارگاه آموزشی طرح شهاببه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست کارگاه آموزشی شناسایی وهدایت استعدادهای دانش آموزان در قالب طرح شهاب با حضور مدیران ، معاونین و آموزگاران پایه چهارم دوره ابتدایی از پنج شنبه دوم آذر به مدت دو روز در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار می شود . دوره آموزشی مذکور با توجه به اجرای این طرح برای اولین بار در مدارس ابتدایی  مروست با حضور سالم مشاور مدارس تیزهوشان  استان و مدیر طاهری کارشناس واحد مشاوره ناحیه 2 یزد انجام خواهد شد .