نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری کارگاه آموزشی دوره دوم ابتدایی

برگزاری کارگاه آموزشی دوره دوم ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست کارگاه آموزشی با حضور سرگروههای مرکز استان در محل دبستان زکیه برگزار شد . این کارگاه آموزشی مختص دوره دوم ابتدایی انجام شد و هدف ، توانمند سازی و رفع مشکلات آموزشی آموزگاران مقطع ابتدایی بود .