نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری کارگاه آموزشی آموزگاران ابتدایی

برگزاری کارگاه آموزشی آموزگاران ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست کارگاه آموزشی آموزگاران پایه های اول ، دوم وچهارم با حضور سرگروههای آموزشی استان در محل دبیرستان فاطمه الزهرا (س) برگزار شد .

 لازم به ذکر است این کارگاه با حضور آموزگاران شهرستان خاتم به صورت تجمیعی با حضور "اسلامی " سرگروه پایه اول خانم "پور محمدی " پایه دوم و"آذری فر " پایه چهارم انجام شد . به نقل از "حسینی " کارشناس آموزش ابتدایی مروست در هر کلاس بیش از چهل نفر اموزگار از کل شهرستان حضور داشتند .

"محمدی " ریاست  اداره به همراه "طاهری " معاونت آموزش از روند برگزاری این کارگاه بازدید کردند.