نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری چهارمین جلسه شواری آموزش وپرورش شهرستان مروست

برگزاری چهارمین جلسه شواری آموزش وپرورش شهرستان مروستبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

چهارمین جلسه شواری آموزش وپرورش مروست با حضور دانشورفرماندار شهرستان ،ابراهیمی امام جمعه ،قانع ریس شوار شهر،فلاحتی شهردار وسایر اعضاء با موضوع ستاد پروژه مهر1401 برگزار شد.دراین جلسه کار گروه های هشتگانه پروژه مهر آمادگی صد درصدی خود را برای برگزاری یک مراسم باز گشایی با شکوه در روز دوم مهر اعلام کردند