نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری همایش مهر وعاطفه ها

برگزاری همایش مهر وعاطفه هابه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست همزمان با سراسر کشور چهار شنبه 19 مهر ماه دانش آموزان مروست در همایش مهر وعاطفه ها شرکت کردند همچنین مراسم نمادین این همایش در مدرسه ابتدایی زکیه با حضور ریاست اداره ، جمعی از مسئولین شهر ووالدین دانش آموزان برگزار شد . امینی ریاست اداره از والدین دانش آموزان ومسئولین که دانش آموزان را در این برنامه ها همراهی می کنند تشکر وقدردانی نمودند واز  مهر وعاطفه ها  به عنوان ترویج فرهنگ احسان ونیکوکاری در بین دانش آموزان  یادکردند.