نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش معرفی مشاغل

برگزاری همایش معرفی مشاغل


همایش معرفی مشاغل
همایش معرفی مشاغل در اداره برگزار شد

همایش معرفی مشاغل با حضور کرمی نژاد از اداره کل برای مدیران و مشاوران در سالن اداره برگزار شد.