نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری همایش آموزش خانواده

برگزاری همایش آموزش خانوادهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست همایش آموزش خانواده با حضوررادمنش معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش یزد در محل تکیه سادات برگزار شد . رادمنش در مورد عمده مسائل ومشکلات آموزشی و پرورشی دانش آموزان که در مقطع ابتدایی مدارس وخانواده ها با آن درگیر هستند مطرح و راهکارها و پیشنهادا تی برای رفع این مشکلات به مادران حاضر در جلسه ارائه نمودند .

در پایان سوالات اولیاء دانش آموزان مطرح شد و ایشان به سوالات پاسخ دادند .