نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری نشست کتابخوان

برگزاری نشست کتابخوانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست نشست کتابخوان با همکاری اداره آموزش وپرورش و اداره کتابخانه های عمومی شهرستان در محل اداره آموزش وپرورش برگزار شد . امینی ریاست اداره  رسالت آموزش وپرورش و کتابخانه هارا در  جهت مطالعه و اشاعه علم ودانش ، هم سو با یکدیگر ذکر کردند و با اشاره به آیاتی از قرآن اهمیت مطاله وعلم آموزی را برشمردند و از مربیان ومشاوران مدارس حاضر در جلسه خواست که در جلسات شورای دبیران مدارس موضوع مطالعه و حضور دانش آموزان در کتابخانه ها مطرح وبررسی شود و چنین نشست هایی در مدارس هم برای دانش آموزان برگزارگردد.