نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقه کتاب خوانی

برگزاری مسابقه کتاب خوانیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست مسابقه کتاب خوانی در مدارس ابتدایی ودبیرستان ، همزمان با سراسر استان برگزار شد .

"یزدانی " معاون پرورشی و"پورقنبری "کارشناس حراست از روند برگزاری این آزمون در مدارس بازدید کردند.