نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقات فوتسال فرهنگیان به میزبانی شهرستان خاتم

برگزاری مسابقات فوتسال فرهنگیان به میزبانی شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست مسابقات فوتسال فرهنگیان استان به میزبانی شهرستان خاتم از یازدهم اردیبهشت ماه به مدت سه روز برگزار می شود .

تیم فوتسال فرهنگیان مروست در اولین بازی خود صبح امروزمقابل تیم فرهنگیان خاتم بانتیجه 1-1مساوی شد .