نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری ضمن خدمت تربیت بدنی ویژه آموزگاران پایه مرد منطقه مروست

برگزاری ضمن خدمت تربیت بدنی ویژه آموزگاران پایه مرد منطقه مروست


برگزاری ضمن خدمت تربیت بدنی ویژه آموزگاران پایه مرد منطقه مروست

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:
 ضمن خدمت تربیت بدنی ویژه آموزگان پایه مردبا کد9950621 به مدت سه روز باحضورجناب آقای ناظمیان و33نفراز آموزگاران منطقه برگزار شد.
لازم به ذکر است امروز محمدی ریاست اداره ،فلاحتی معاونت پرورشی،محمدیان حراست  در محل سالن ورزشی آموزش وپرورش حضور و از این جلسه بازدید کردند