نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی

برگزاری سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی



به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست به مناسبت گرامیداشت هفته سواد آموزی  سومین جلسه شورای پشتیبانی با حضور ریاست اداره وجمعی ازمسئولین منطقه در محل بخشداری مروست برگزار شد.

در این جلسه از ریاست اداره جهاد کشاورزی ، کمیته امداد ،ثبت احوال وخانه بهداشت به پاس همکاری که در شناسایی وجذب سواد آموزان منطقه داشتند تقدیر شد. اهم مصوبات جلسه همکاری دستگاههای اجرایی برای به صفر رساندن بی سوادی در منطقه بود.