نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره ضمن خدمت مدیریت کلاس درس

برگزاری دوره ضمن خدمت مدیریت کلاس درسبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست اولین جلسه دوره آموزشی ضمن خدمت مدیریت کلاس درس ویژه آموزگاران ابتدایی با حضور "محمود زارع" در محل اداره آموزش وپرورش برگزار شد .

به نقل از "امینی "کارشناس نیروی انسانی اداره آموزش وپرورش مروست بیش از چهل نفر از آموزگاران ابتدایی منطقه در این دوره شرکت دارند .