نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره ضمن خدمت تربیت بدنی و امادگی جسمانی جهت مدیران و معاونین منطقه مروست

برگزاری دوره ضمن خدمت تربیت بدنی و امادگی جسمانی جهت مدیران و معاونین منطقه مروست


خلیلی رییس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش: اهمیت تربیت بدنی در مدارس در نشاط، شادابی و سلامت دانش آموزان تاثیرات بسزایی دارد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

دوره ضمن خدمت تربیت بدنی و امادگی جسمانی جهت مدیران و معاونین کلیه مقاطع تحصیلی و همچنین مدیران مراکز پیش دبستانی با حضور  مصطفی خلیلی رییس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان، محمدی ریاست اداره ،معاونین وکارشناس تربیت بدنی اداره در سالن اجتماعات آموزش و پرورش  مروست برگزار شد.
خلیلی رییس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش  در خصوص اهمیت تربیت بدنی در مدارس و برگزاری المپیاد ورزشی و نقش طرحهای( حیاط  پویا ، ورزش صبحگاهی ،  ورزش با خانواده و طرح کوشا) در نشاط، شادابی و سلامت دانش آموزان توضیحات و آموزش های لازم را ارائه کردند.