نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره تخصصی تدریس کتب دوره سواد آموزی ویژه آموزش دهندگان

برگزاری دوره تخصصی تدریس کتب دوره سواد آموزی ویژه آموزش دهندگان


محمدی ریاست اداره آموزش و پرورش مروست:آموزش کارآمد آموزشی است که پویایی داشته باشد و یکی از عوامل پویایی این است که تدریس و کتب تدریس در گذر زمان و با ظهور علوم جدید و به فراخور زمان تغییر کند

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

دوره تخصصی تدریس کتب دوره سواد آموزی ویژه آموزش دهندگان با حضور "محمدی"ریاست،"فلاحتی"معاونت پرورشی، "یزدانی"معاونت آموزشی و"محمدیان "حراست و "خانم وکیلی" کارشناس سواد آموزی و جمعی از مدرسین یرگزار شد.

"وکیلی" کارشناس سواد آموزی اداره بیا ن داشتند : تحقیقات علمی نشان داده است که افرادی که از طریق علم آموزی، توانایی های علمی خود را توسعه می دهند، در مرتبه و جایگاه بالاتری نسبت به دیگران قرار می گیرند قدرت هدایت و رهبری دیگران را خواهند داشت.

"محمدی" ریاست اداره در بازدید از این دوره ، در جمع مدرسین ضمن پرداختن به اهمیت مولفه های فرآیند یاددهی و یادگیری نظیر محتوا، کتاب و مکان آموزشی به جایگاه ویژه آموزش دهنده و مربی اشاره کرد و بیان نمود: معلم و آموزش دهنده در تعلیم و تربیت از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است و نقش بسیار مهمی در افزایش و ارتقای کیفیت آموزش دارد بنابراین باید در جهت افزایش قابلیت ها و توانمندی این افراد برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد که برگزار این قبیل دوره های توانمندسازی می تواند گام مهمی در این مسیر باشد.