نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره آموزشی سفیران سلامت

برگزاری دوره آموزشی سفیران سلامتبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش اداره آموزش وپرورش مروست دوره آموزش ضمن خدمت سفیران سلامت  با حضور کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم و شرکت فرهنگیان در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار شد .