نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره آموزشی سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

برگزاری دوره آموزشی سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی


دوره آموزشی سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی در آموزش و پرورش مروست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

دوره آموزشی سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی در آموزش و پرورش مروست برگزار شد.

این دوره 8 ساعته با حضور 80 نفر از فرهنگیان خانم در سالن اجتماعات دبستان هاجر برگزار شد.

"مهدی امینی مروست، مسئول آموزش نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش مروست" در این باره گفت: با توجه به نیاز امروز منطقه و خانواده های فرهنگیان به آموزش سبک زندگی قرآنی و دغدغه هایی که در این زمینه وجود داشت تصمیم گرفتیم تا دوره ای تئوری و 8 ساعته را برای فراگیران عزیز فرهنگی برگزار نماییم.