نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره آموزشی تربیت بدنی ویژه مدیران

برگزاری دوره آموزشی تربیت بدنی ویژه مدیرانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست دوره آموزشی ضمن خدمت اصول مبانی تربیت بدنی توسط خلیلی ریاست اداره تربیت بدنی اداره آموزش وپرورش استان در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار شد . در این دوره آموزشی بیش از 40 نفر از مدیران  ومعاونان کلیه مقاطع تحصیلی حضور داشتند و هدف از اجرای این دوره اهمیت  وضرورت تربیت بدنی در مدارس و استفاده از تفریحات سالم  وبازی ها برای ایجاد شور و نشاط در دانش آموزان است .